Verborgen potentieel ontdekken

Teamcoaching

Teamcoaching is een vorm van intensieve training waarbij het versterken van het team centraal staat. In een goed team vindt men elkaar en is er sprake van een collectief verantwoordelijkheidsgevoel.

Teamcoaching draagt bij aan het borgen van geleerde vaardigheden én om mensen verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Immens is gespecialiseerd in praktijkgerichte trainingsprogramma’s. Uitgangspunten zijn; het vergroten van persoonlijke effectiviteit en interpersoonlijke interactie; samenwerking en efficiencyverbetering, met als doel om meer functionaliteit en beter rendement te behalen.

In de training is veel aandacht voor onderlinge interactie en hoe men deze kan verbeteren. We helpen vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van gedragsanalyse en het lezen van het gedrag van  anderen door middel van verbale en non-verbale signalen. Ook laten we zien hoe deze geavanceerde competentie gebruikt kan worden om dieper inzicht te krijgen in de gedachten en gevoelens van de mensen met wie je omgaat. Dit draagt bij aan het opbouwen van goede relaties. Het is een investering in het ontwikkelen van de hele organisatie.

Tijdens teamcoaching gaat men aan de slag met cognitief leren in combinatie met het ontwikkelen van de emotionele vaardigheden. Hierdoor kan men deze geavanceerde competentie gebruiken om dieper inzicht te krijgen in de gedachten en gevoelens van anderen, wat bijdraagt aan het opbouwen van goede relaties. De focus ligt op het direct praktisch kunnen toepassen van de opgedane kennis.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Teamcoaching is inzetbaar voor onder andere:

het vergroten van de samenhang, het enthousiasme en de energie
het opruimen van ‘oud zeer’ en het aanbrengen van nieuw elan
de teamvorming, het vergroten onderling vertrouwen en  loyaliteit
constructieve communicatie bevorderen met behulp van gedragsanalyse
het herkaderen van rollen en posities in een een bestaand team
het creëren van een benaderingsplan voor nieuwe projecten

Immens is Human Synergistics gecertificeerd en kan -desgewenst- assessments inzetten, die de effectiviteit en het voorkeursgedrag van individuen meet.

Een assessment, gecombineerd met training en coaching, boekt snel zichtbare en effectieve resultaten.

Bel mij S.V.P.

0 + 6 = ?

Aanmelden

Bij voldoende aanmeldingen organiseren we de presentatie.

Met dit berichtje wil ik graag onderzoeken of er interesse is voor het bijwonen van een presentatie over gedrag en het beoordelen van de betrouwbaarheid ervan.
We leven in een tijd waarin we dagelijks blootstaan aan een enorme hoeveelheid informatie die ons via allerlei kanalen aangeboden wordt. Hoe onderscheiden we welke informatie relevant voor ons is en welke niet? Welke effecten heeft dit op ons welzijn? Worden we er blij, bezorgd of verdrietig van? Is de informatie wel betrouwbaar? Geloven we wat ons aangeboden wordt, of zijn we vanuit angst sceptisch en wantrouwend geworden?

In een presentatie van ca 2,5 uur wil ik mensen meenemen in de wereld van gedragsanalyse. Communicatie, Gedrag en Betrouwbaarheid Analyse om precies te zijn. Het gedrag wat mensen vertonen en de oorsprong ervan heeft al jaren mijn interesse, het huidige tijdsgewricht en een recent afgeronde studie heeft dat verder aangewakkerd. In deze presentatie neem ik het publiek mee in de wereld van het -onbewuste- eigen gedrag. Bewustwording van eigen emoties en de oorsprong ervan.  Het herkennen van -verbogen- emoties bij anderen en het kunnen beoordelen en de betrouwbaarheid van het gedrag van anderen. Ook het detecteren van misleiding zal onderdeel uitmaken van de presentatie.

Gekscherend zeg ik altijd, ‘niet vertellen dat je dit geleerd hebt, anders word je niet meer uitgenodigd voor feestjes’.

Als er voldoende interesse is, wil ik gaan kijken hoe en waar dit op korte termijn te organiseren is.
Deze presentatie is voor iedereen, ongeacht achtergrond.

Aanmelden

7 + 0 = ?

Immens
Emotional Intelligence Improvement
Doornbosch Hofstede 73
6961 MD Eerbeek
Nederland

Contact
T: +31 313-410001
E: info@immens.nl
I: immens.nl

Knap Bank
NL95 KNAB 0411 1877 91
ABN*AMRO

NL94 ABNA 0496 7108 42
Kamer van Koophandel
83939113
BTW
NL003893946B77