Toegepaste wetenschap in

COMMUNICATIE, GEDRAG EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Wanneer vertrouwen en betrouwbaarheid er het meest toe doen

Lezingen, Masterclasses of Gastcolleges

Gedragsanalyse en Emotionele Intelligentie krijgt alom meer aandacht. Termen als ‘Non-Verbal Intelligence’, ‘Human Intelligence’, ‘Body Language’  en dergelijken, dragen bij aan de nieuwsgierigheid van mensen.

Natuurlijk klinkt het geweldig als men spreekt over leugendetectie en dat dit te leren valt. Om maar met een domper te beginnen; leugendetectie bestaat niet en is dus ook niet te leren.

Het resultaat van een jarenlange ervaring in specifieke (opsporing) branches, kan mensen gebracht hebben tot het redelijk kunnen inschatten van de betrouwbaarheid van verklaringen. Dit is echter geenszins een op wetenschap gebaseerde gedragsanalyse. Daarnaast is ervaring iets dat zich lastig laat overbrengen, omdat ervaring bij uitstek zelf moet worden opgedaan.

Wat wel mogelijk is

Vanuit de toegepaste wetenschap is het mogelijk, om via een specifieke methodiek, de betrouwbaarheid van menselijk gedrag te kunnen duiden. Anders gezegd;  deze methodiek, tezamen met diepgaande kennis en ervaring, helpt om de waarheid te achterhalen.

Vanuit dit vakgebied, verzorgen wij lezingen over de oorsprong van (eigen) gedrag, de effecten en het beïnvloeden ervan. Het herkennen van misleiding is onderdeel van de lezingen.

Deze voordrachten zijn interessant voor:

Zakelijke dienstverleners
Sales & Procurement
Opsporingsdiensten
Werving & Selectie
Defensieorganen
Onderzoekers
Handhaving
Hospitality
Studenten
Security