Individuele

Transformationele Coaching

Deze specifieke manier van coaching is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben ‘het -even- niet meer te weten’, vastgelopen zijn, merken dat ze ‘uitdagingen vermijden’ of het gevoel hebben de regie over het zakelijke- en/of privéleven kwijt zijn geraakt.

Bij transformationeel coachen ligt -gesteld door de International Coaching Federation (IFC)- de nadruk op samenwerken met de cliënt, waarbij de coach een tot nadenken stemmend en creatief proces begeleidt, dat de cliënt inspireert om zijn of haar persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren. Vrij vertaald wil het zeggen dat wij, als coach, een verbinding met u als cliënt aangaan,  waarbij u uzelf leert ontdekken en ervaren wat uw essentie is.

Deze bewustwording stelt u in staat te kiezen hoe om te gaan met situaties en relaties.

De sessies of het traject start naar aanleiding van een -vooraf door u bepaald en- vastgesteld doel. Dit doel is leidend voor het coachingstraject en wordt alleen door u bepaald.

Het mikpunt is, dat aan het einde van het traject uw doel behaald is en dat de coaching kan stoppen. U heeft gedurende de sessie of het traject een ontwikkeling in het denken en gedrag doorgemaakt (transformatie). Hiermee kunt u nu zelfstandig het nieuwe gedrag laten zien en daarmee de eerdere obstakels van uw doel zelfstandig -en vaak onbewust- overwinnen.

In tegenstelling tot transactionele coaching heeft u ons dus niet meer nodig, er is dus geen afhankelijkheid ontstaan.

Voorbeeld van vraagstukken:

Wat nu?
Onzekerheid
Een laag zelfbeeld
Omgaan met perfectionisme
Het uit de weggaan van uitdagingen
Overprikkeling (stress, burn- en/of bore out)
Constructief  communiceren (met oa feedback)
Omgaan met andere (uitdagende) persoonlijkheden
Stilgevallen en niet meer in beweging kunnen komen
Nare (verlammende) ervaringen / wegestopte gevoelens

Wellicht tot snel!

Het transformationele aspect van deze manier van coaching, ligt gelegen in de specifieke manier van omgang met de cliënt en is compleet tegenovergesteld van de traditionele vormen van coachen.

Samenvattend kan gesteld worden dat de meest voorkomende vormen van coaching (voetbalcoaching, jobcoaching, voedingscoaching, mentalcoaching, etc.) bekendstaan onder de naam van transactionele coaching. Hierbij is de coach expert van de specifieke inhoud en brengt deze over op de cliënt; er vindt een inhoudelijke transactie (overdracht) plaats.

Hier kan men spreken van een gecreëerde afhankelijkheid; de cliënt is immers afhankelijk van de kennis van de coach.

Ik heb intresse!

1 + 0 = ?